Általános szerződési feltételek

1. § Alkalmazhatósági kör, meghatározások
(1) Az online üzletszolgáltató (a továbbiakban: „szolgáltató”) és a vásárló (a továbbiakban: vásárló) közötti szerződéses viszonyra a következő Általános Szerződési Feltételek érvényesek a megrendelés leadásakor. A tagoktól eltérõ Általános Szerződési Feltételeket csak akkor ismerjük el, ha a Szolgáltató írásbeli formában kifejezetten hozzájárult hozzájuk.
(2) Az ügyfél fogyasztó, ha az adásvételi szerződést elsősorban kereskedelmi célból vagy önálló vállalkozói tevékenységként nem köti meg. A vállalkozók viszont természetes vagy jogi személyek, illetve társulások, amelyek kereskedelmi célokra vagy önálló vállalkozói tevékenységükre kötik az adásvételi szerződést.

2. § A szerződés megkötése
(1) Az ügyfél megválaszthat egy terméket a szolgáltató termékpalettájából és elhelyezheti úgynevezett bevásárlókosárba clickgomb megnyomásával. A kívánt termékek kiválasztásakor és clickA „pénztár” gombra kattintva az ügyfélnek meg kell adnia személyes adatait, és ki kell választania a fizetési / szállítási módot. Által clickA „kötelező megrendelés leadása” gombra kattintva az ügyfél befejezi a rendelési folyamatot, és jogilag kötelező szerződést köt a vételár megfizetésének kötelezettségével. Az ügyfél bármikor felülvizsgálhatja és megváltoztathatja a megadott információkat a megrendelés továbbítása előtt.
(2) A megrendelés leadását követően a szolgáltató automatikusan generált e-mailes visszaigazolást küld az ügyfélnek, amely tartalmazza a megrendelés minden részletét. Az ügyfél kinyomtathatja az e-mailt a „nyomtatás” funkció használatával. Ez az automatikus visszaigazolás csak a megrendelés átvételét dokumentálja, és nem jelenti az ügyfél megrendelésének jogilag kötelező érvényű elfogadását. A szolgáltató három napon belül elfogadhatja a megrendelést külön megrendelés-visszaigazolás elküldésével e-mailben vagy az áru (k) kézbesítésével.

3. § A tulajdonjog fenntartása
A szolgáltató mindaddig fenntartja az áruk tulajdonjogát, amíg a teljes kifizetést meg nem kapják.

4. § Ár és szállítási költségek
(1) Minden ár végár, amely tartalmazza:
azonban a német forgalmi adótörvény szerint hozzáadottérték-adó. Azok az ügyfelek, akik az Európai Unión kívüli fogyasztók, ugyanúgy jogosultak az adómentességre, mint az érvényes üzleti azonosítószámú európai üzleti partnerek   
(2) A szállítási költségeket a megrendelés nyomtatványán feltüntetik. Az ügyfél viseli a szállítási költségeket.
(3) Az árukat postán szállítják. Ha az ügyfél fogyasztó, akkor a szolgáltató vállalja a szállítással járó kockázatot.

5. § Fizetési módok
(1) Az ügyfél csak előre fizethet.
(2) A fizetés a szerződés megkötését követően haladéktalanul esedékes.
(3) Az árukat a fizetés beérkezése előtt nem szállítják ki.

6. § Törvényi jótállás, addigaranciák
(1) A törvényi jótállási rendelkezések a szolgáltató által kínált összes termékre és szolgáltatásra vonatkoznak. Ha az ügyfél vállalkozó, a szolgáltató által szállított összes termékre vonatkozó garanciális idő 12 hónap.
(2) A szállított árukra vonatkozó, a törvényi garanciától eltérő külön garancia csak akkor érvényes, ha a termék megrendelés-visszaigazolásában kifejezetten szerepel.

7. § Felelősség
(1) Az ügyfelek nem igényelhetnek kártérítési igényt. Ez nem vonatkozik az életvesztésből, testi sérülésből, egészségkárosodásból vagy az alapvető szerződéses kötelezettségek (sarkalatos kötelezettségek) megszegéséből eredő követelésekre, valamint más kártérítési igényekre, amelyek a szerződés szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegéséből erednek. szolgáltató vagy törvényes képviselői vagy képviselői. A szerződéses kötelezettségek elengedhetetlenek, ha teljesítésük szükséges a szerződés céljainak eléréséhez.
(2) Az alapvető szerződéses kötelezettségek megszegése esetén a szolgáltató felelőssége a tipikus, előrelátható károkra korlátozódik, amennyiben a mulasztást egyszerű gondatlanság okozta. Ez nem érvényes, ha a kártérítési igények életvesztésből, testi sérülésből vagy egészségkárosodásból származnak.
(3) A fent említett felelősségi korlátozások a szolgáltató jogi képviselőire és ügynökeire is vonatkoznak, amennyiben közvetlenül velük szemben nyújtottak be igényt.
(4) A termékfelelősségről szóló törvény (Produkthaftungsgesetz) előírásai nem változnak.

8. § Záró rendelkezések
(1) A vásárló és a szolgáltató közötti minden jogviszonyra a Németországi Szövetségi Köztársaság törvényeit kell alkalmazni. A CISG rendelkezései nem alkalmazandók.
(2) A szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket és egyéb szerződéses rendelkezéseket a megrendelés során az ügyfél számára elérhetővé teszi. Az ügyfél minden releváns információt elmenthet az Általános Szerződési Feltételek és a rendelési folyamat során összegyűjtött adatok letöltésével, böngészője funkcióinak felhasználásával.
(3) A szerződés nyelve az angol.
(4) Ha az ügyfél kereskedelmi kereskedő, közjogi személy vagy különleges közjavak, a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvitának az ügyfél és a szolgáltató közötti joghatóságának helye a szolgáltató lakóhelye.
(5) Ha a jelen Feltételek bármely pontja teljesen vagy részben érvénytelennek bizonyul, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét. Ebben az esetben az érvénytelen záradék helyébe a törvényi rendelkezések lépnek. Ha ez a szerződő felek bármelyike ​​számára ésszerűtlen tehernek bizonyul, a szerződést összességében érvénytelennek kell tekinteni.

Státusz 2018. március
Sikeresen feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk